ای دونممممممممممممممم

راستی مگه بلینک نیستی چرا اعلام حضور نکردی🤔🤨🧐